Bài tập cuối cùng

aa102a4a

Trong buổi lễ tốt nghiệp của học sinh cấp 2, giáo viên đã ghi lên bảng cho học sinh một bài tập cuối cùng.

Tôi xin dịch lại toàn văn.

——-

Bài tập cuối cùng (Không kỳ hạn nộp)

“Phải sống thật hạnh phúc”

Lúc mà các em nộp bài tập này thì chắc tôi cũng đang ở thiên đường.

Nên hãy báo cáo nhanh nhé.

Thong thả cũng được thôi.

Khi nào đó đối diện với cô thì hãy trả lời rằng “Em thật sự hạnh phúc”.

Cô đang đợi đó.

——-

Bổ sung thêm cho bạn dễ hiểu.

Người giáo viên này sau đó đã mất vì bị bệnh.

Cô đã truyền đạt lại những tâm huyết của mình đến học sinh.

Dường như cả cuộc đời các học sinh của cô sẽ không bao giờ quên được lời dặn dò này.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: