Sinh viên kiến nghị nâng độ tuổi quan hệ tình dục tự nguyện từ 13 lên 16

Khái niệm về độ tuổi được đề cập trong bài là độ tuổi mà một người được coi là đủ trưởng thành về mặt pháp lý để tự nguyện quan hệ tình dục.

Một nhóm sinh viên đại học đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tư pháp vào ngày 20 tháng 11 yêu cầu nâng độ tuổi này lên, từ 13 lên 16.

Nhóm sinh viên có tên Your Voice Matters đã bắt đầu một cuộc kêu gọi kiến nghị qua Internet và thu thập được khoảng 40.000 chữ ký. Kiến nghị và yêu cầu đã được gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yoko Kamikawa.

Một sinh viên năm cuối 21 tuổi tại Đại học Kwansei Gakuin ở tỉnh Hyogo, thành viên của nhóm cho biết cô đã không nhận ra độ tuổi này được đặt quá thấp cho đến khi bắt đầu nghiên cứu vấn đề ở trường đại học.

“Tôi rất ngạc nhiên,” cô nhớ lại, “có nhiều người đã ký vào bản kiến nghị và họ cũng nói rằng lần đầu tiên biết được quy định của luật Nhật Bản về độ tuổi này”.

‘Việc nâng độ tuổi này nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên, những người chưa thực sự trưởng thành về thể chất cũng như tâm lý khỏi tội phạm tình dục, vì thực tế an toàn tình dục không được giảng dạy qua chương trình giáo dục bắt buộc”.

Bất kỳ ai quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi đều có thể bị bắt vì tội hiếp dâm theo Luật Hình sự, nhưng việc buộc tội ai đó phạm tội vì giao cấu với người trên 13 tuổi cần có bằng chứng về hành động bạo lực hoặc có hành vi đe dọa.

Hơn nữa, nạn nhân phải giải thích mức độ chống cự của họ để có thể khép thủ phạm vào tội tấn công tình dục.

Nhóm học sinh cũng giải thích rằng 13 là độ tuổi quá thấp theo quan điểm quốc tế và yêu cầu nâng lên 16 (độ tuổi đã tốt nghiệp THCS).

Bản kiến nghị nói rằng các hướng dẫn chương trình học hiện tại cho cấp trung học cơ sở không yêu cầu giảng dạy về quan hệ tình dục, có nghĩa là học sinh có thể không được thông báo đầy đủ về những yếu tố cấu thành tội tấn công tình dục.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: