Series học phương ngữ Kagoshima và thử thách tiếng Việt với Haruna san (tuần 5)

Giống như tiếng Việt, mỗi vùng miền ở Nhật cũng có phương ngữ riêng. Người Nhật cũng gặp khó khăn khi nghe dân địa phương nói chuyện vì không hiểu phương ngữ.

Người Việt học tiếng Nhật chủ yếu học cách phát âm chuẩn (sử dụng trên TV), thế nhưng ngộ nhỡ bạn du học, hay có dịp du lịch đến một vùng có phương ngữ nặng thì sao nhỉ???

Cũng không thừa nếu tìm hiểu một chút tiếng địa phương đúng không?

Chủ đề bài học tuần 5 liên quan đến câu hỏi để làm quen với người mới tiếp xúc lần đầu.


Các bạn vẫn còn nhớ những gì đã học ở 4 tuần trước. Hãy cùng ôn tập với chúng mình nhé.

Nếu bạn đã quên các phương ngữ đã học, đừng quên ôn lại ở link sau:

Series học phương ngữ Kagoshima và thử thách tiếng Việt với Haruna san

Series học phương ngữ Kagoshima và thử thách tiếng Việt với Haruna san (tuần 4)

Chee
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: