Khi AI sáng tạo Kanji…

Ngày nay, trong thời đại của AI, chúng ta có thể thấy “bộ óc thông minh” này đang trở nên vô cùng đa năng. AI làm được hầu như tất cả mọi thứ, từ trả lời câu hỏi, đến sáng tạo nghệ thuật. Phổ biến gần đây, AI có thể vẽ tranh, thậm chí có thể sáng tác hẳn một bản giao hưởng.

Câu hỏi đặt ra là : Liệu AI có thể sáng tạo Kanji không?

Một người dùng Twitter Nhật Bản đã thử dùng AI (Stable Diffusion) để viết lại 10,000 chữ Kanji cùng với ý nghĩa của chữ đó.

Đây là phiên bản AI của chữ 謹 (Cẩn trong “cẩn thận”, “cẩn trọng”)

Đây là phiên bản AI của chữ 賀 (Hạ, ý nghĩa chúc tụng)

Đây là phiên bản AI của chữ 新 (Tân, ý nghĩa “mới mẻ”)

Đây là phiên bản AI của chữ 年 (Niên, ý nghĩa “năm”, “tuổi”)

Dưới đây là một số chữ Kanji khác do AI tạo ra. Như các bạn đã biết, Kanji là chữ tượng hình, ý nghĩa được thể hiện ngay trong nét chữ. Nhìn vào đây ta có thể thấy phần nào đó AI cũng đã nắm bắt được ý nghĩa của Kanji.

 

Nhưng nếu tăng kích thước, AI sẽ “tặng” cho bạn một chữ Kanji level vũ trụ.

Xem đến đây bạn có cảm thấy may mắn khi Kanji chúng ta học và thi là do người nghĩ ra chưa…

Sacchan
Xem thêm: