[Không thể bỏ qua] Khai mạc lễ hội: “KANGAWA FESTIVAL IN HANOI”

Trong 2 ngày, 17/11/2018 và 18/11/2018, l hi “Kanagawa Festival in Hanoi” sẽ được khai mc công viên Lý Thái T ca thành ph Hà Ni. Mi năm, đ thêm vào s kin “Vietnam Festa in Kanagawa”, l hi “Kanagawa Festival in Hanoi” sẽ được m ra đ k nim 45 năm thiết lp mi quan h ngoi giao Việt-Nht. Ch đ ln này sẽ là “Cây cu Vit-Nht”.

Sân khu chính sẽ có s xut hin ca ngh sĩ Vit Nam ni tiếng, Noo Phước Thnh, người đã góp mt trong l hi “Vietnam Festa in Kanagawa 2018” vi tiết mc trò chuyn gii thiu v tnh Kanagawa và màn trình din ca anh.

Ngoài ra, l hi “Kanagawa Festival in Hanoi” còn có màn trình din đc bit ca ngh sĩ Ueno Yuka, cuc hi ng tht s vi Ninja t phái Fuma Ninja, nhy Yosakoi, gii thiu v tnh Kanagawa hay cuc thi karaoke nhng ca khúc Nht Bn góp phn gây dng nên cây cu gn kết tình Kanagawa và Vit Nam.

Dưới đây là hình ảnh lễ hội Việt Nam tổ chức tại tỉnh Kanagawa năm nay.

Ngoài nhng màn trình din đc sc, còn có vô s tri nghim giúp bn cm nhn đt nước Nht Bn nói chung và tnh Kanagawa nói riêng. Nht đnh, bn hãy tham d l hi “Kanagawa Festival in Hanoi” nhé!

  Ni dung khai mc

Tên l hi    KANAGAWA FESTIVAL IN  HANOI

Thi gian     17/11 (Th 7)~ 18/11Ch Nht

Đa đim    Công viên Lý Thái T, thành ph Hà Ni

S lượng quy hàng  43 quyd kiến

Ban t chc  :  y ban thc hin chương trình Vietnam Festa in Kanagawa, y ban nhân dân thành ph Hà Ni

BTC

Lễ hội người chết ở Nhật Bản: Khoảnh khắc giao thoa của hai thế giới

Chùm ảnh: Thanh niên “quẩy” hết cỡ trong lễ hội Yawatan Machi sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm “Nhật Bản đã già”

Những lễ hội được đón chờ nhất trong năm 2018 ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: