Thử mở Túi Phúc của năm 2022

Vào năm mới, ở Nhật thường có văn hoá mua túi phúc (Fukku-bukuro). Bạn sẽ không biết bên trong túi phúc có gì cho đến khi mở túi ra? Nhưng thông thường giá trị bên trong túi phúc sẽ cao hơn giá của cả chiếc túi nên người mua sẽ có cảm giác mình “lời” được một khoản tiền!!

★★★ THEO DÕI JAPO TẠI ĐÂY ★★★ 👇
https://www.youtube.com/c/JAPOOFFICIAL?sub_confirmation=1

 

Chee
Xem thêm: