Tư vấn đa ngôn ngữ về vi-rút corona

Các tỉnh ở Nhật Bản xác nhận có người nhiễm vi-rút corona chủng mới đã thiết lập dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ cho du khách và người nước ngoài sống tại Nhật, trong đó có dịch vụ bằng tiếng Việt.

Ảnh: https://www.photo-ac.com/main/detail/2971065?title

Tại tỉnh Gunma, Trung tâm Tư vấn Một cửa dành cho người nước ngoài tại Gunma có dịch vụ tư vấn bằng 5 thứ tiếng, trong đó dịch vụ tiếng Việt hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu. Dịch vụ bằng tiếng Anh hoạt động từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày cuối tuần cho đến hết tháng 3. Số điện thoại: 027-289-8275.

Trung tâm Tư vấn dành cho người nước ngoài của tỉnh Yamanashi cung cấp dịch vụ bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ tư vấn hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ Ba đến thứ Bảy. Số điện thoại: 055-222-3390.

Tại tỉnh Hiroshima, Trung tâm Quốc tế Hiroshima cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ tối các ngày trong tuần và từ 9 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ tối thứ Bảy. Số điện thoại: 0120-783-806.

Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài tại tỉnh Miyazaki cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 18 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch vụ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối từ thứ Ba đến thứ Bảy. Số điện thoại: 0985-41-5901.

Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web và mạng xã hội của NHK WORLD để biết thêm chi tiết.

Theo NHK

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: