Điểm khác biệt giữa Sono(その) và Ano (あの) trong tiếng Nhật

Có lẽ khi nhìn thấy tiêu đề, nhiều bạn sẽ nghĩ hai từ này chẳng phải đã học từ sơ cấp Tiếng Nhật hay sao?

Bởi vì, khi chúng ta bắt đầu học tiếng Nhật sơ cấp, có lẽ không ai là không biết nghĩa của từ この, その, あの.

Ví dụ:

この椅子, その椅子 hay あの椅子

Cái ghế này, cái ghế đó và cái ghế kia.

Tuy nhiên, đó là những sự vật, sự việc hiện diện ngay trước mắt chúng ta, việc phân biệt cách sử dụng không phải là vấn đề khó. Vậy, khi chúng ta đang nói đến một vấn đề mà vấn đề đó không ở trước mắt của chúng ta thì その và あの sẽ khác nhau như nào.

Ảnh: https://www.irasutoya.com/2017/04/blog-post_966.html

Giả sử khi tôi và bạn cùng nói chuyện về một người nào đó mà cả tôi và bạn cùng quen biết, hoặc đã từng gặp qua thì sẽ sử dụng あの人.

Ví dụ:

あの人ってN1もう取ったよ

Người đó đã có N1 rồi đấy

Mặt khác, cũng khi nói chuyện về  một người nào đó tuy nhiên một trong hai người tôi hoặc bạn không biết về người đó thì khi đó sẽ sử dụng その人

Ví dụ:

僕の友達はすごく上手だよ、その人なんか, N1を取った

Bạn của tôi giỏi lắm đấy, người đó có N1 rồi.

Sự khác nhau đó không chỉ áp dụng cho con người mà bất kỳ một sự vật, sự việc nào khác như:

その椅子, あの椅子, その山, あの山…

Cái ghế đó, ngọn núi đó…

Dựa theo việc đối phương hoặc bản thân mình có biết sự vật, sự việc đó hay không mà その và あの sẽ được chia ra sử dụng.

Ảnh: https://lineblog.me/illustbox/archives/483265.html

Thông qua bài viết này, tôi muốn góp một phần nào đó giúp các bạn đang học tiếng Nhật, các bạn sắp du học Nhật trên con đường chinh phục tiếng Nhật gian nan mà đầy thú vị này.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: