Triễn lãm bói toán Naked Uranai tại Shibuya, Tokyo

Bạn đã hiểu hết về bản thân và những điều sâu thẳm trong tâm hồn mà chính bạn cũng chưa chắc nhìn thấy được?

Thông qua các bài bói toán tại triển lãm đặc biệt này, bạn sẽ hiểu thêm về bản thân mình cũng có những định hướng đúng đắn cho bản thân cũng nên. Hãy cùng tìm hiểu một số góc tuyệt đẹp của triển lãm Naked Uranai vừa diễn ra tại Tokyo thời gian qua nhé.

Japo
Xem thêm: