Nichibu #2 Luyện tập múa Tokyo Ondo

Lần này chúng ta tập một điệu múa rất nổi tiếng của Nhật Bản vào mùa hè, đó là Bon Odori. Bạn cũng hãy thử cùng bạn bè luyện tập nhé, quan trọng là vui vẻ ^^

Xem lại Nichibu #1:

Japo
Xem thêm: