Hẹn lịch qua điện thoại

テレアポ (TEREAPO) [Danh từ]

Đây là từ ngữ dùng để nói về việc dự định hẹn ai đó (Appointment) bằng điện thoại (Telephone).

Sau khi gọi điện thoại đến công ty mà mình không biết rõ thông tin và đặt một lịch hẹn để có thể đến công ty đó.

Vì đây là việc đặt lịch hẹn với đối tượng là người lần đầu tiên nói chuyện, chưa hề gặp mặt cho nên việc này khá là quan trọng.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: