Ngắm hoa

花見 (HANAMI) [Danh từ]

Từ này nói về việc mọi người cùng nhau uống rượu và cùng ngắm hoa.

Chủ yếu là ngắm hoa anh đào vào mùa xuân.

Có rất nhiều người đến những địa điểm có thề ngắm hoa và tìm kiếm cho mình chỗ lý tưởng để ngắm hoa. Việc này cũng khá vất vả.

Hoa anh đào thường nở vào tháng 4 hằng năm. Và những nhân viên mới vào công ty cũng bắt đầu làm việc từ tháng 4.
Cho nên người ta so sánh công việc bắt đầu như việc tìm kiếm chỗ ngồi lý tưởng để ngắm hoa.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: