Râu kiểu Chaplin

ちょびヒゲ (CHOBIHIGE)

Từ này thường dùng để diễn tả việc để một chỏm râu ở phía dưới mũi, giống như bộ râu của danh hài Charlie Chaplin

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: