Bình minh ngày đầu năm

初日の出 (HATSUHINODE)

Từ này dùng để nói về việc mặt trời mọc vào buổi sáng sớm hay còn gọi là bình minh.

Điều đặc biệt là nó không giống với bình minh hằng ngày mà nó là việc mặt trời ló dạng vào ngày đầu năm mới, người ta gọi nó là bình minh ngày đầu năm.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: