Ngủ dịp tết

寝正月 (NESHOUGATSU)

Vào ngày tết, một số người lớn không đi đâu hết mà chỉ ở suốt trong nhà xem ti vi và uống rượu.

Cho dù có đi đâu chăng nữa thì họ cũng không thích vì ngoài đường rất đông đúc, họ chỉ muốn nghỉ ngơi thong thả ở nhà.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: