Tăng cân ngày Tết

正月太り (SHOUGATSUBUTORI)

Từ này thường dùng để nói về những người mặc dù là ngày Tết nhưng họ không bước chân ra khỏi nhà mà chỉ biết ở nhà thưởng thức đồ ăn ngon và bị phát phì.

Mặc dù là được nghỉ dài ngày nhưng nếu cứ ở nhà thưởng thức đồ ăn ngon thì việc tăng cân vèo vèo trong thời gian ngắn là chuyện bình thường.

Sau khi những ngày nghỉ Tết kết thúc thì mọi người sẽ tiếp tục cuộc vui với bữa tiệc tân niên cho nên bạn sẽ không thể ốm được kg nào đâu.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: