Chàng trai hư hỏng

ダメ男 (DAMEO)

Ý nghĩa của từ này là nói đến những chàng trai không tốt.

Tại sao có nhiều cô gái lại yêu thích và chọn những chàng trai hư hỏng?
Những cô gái có tính cách như vậy thường được mọi người gọi là “thích trai hư”

Những chàng trai hư không thể từ bỏ thói hư tật xấu của mình cho dù biết rằng “điều đó không tốt”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: