Cửa hàng tiện lợi

コンビニ (KONBINI)

Từ này xuất phát từ chữ convenient store.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng có nhiều cửa hàng tiện lợi ví dụ như Family mart, Ministop,…

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: