Con trai tóc dài

 

ロン毛   (RONGE)  [Danh từ]

Đây là một từ rút ngắn từ ngữ chỉ mái tóc dài.

Từ này thường được sử dụng cho những chàng trai tóc dài nhiều hơn là nói về những cô gái.

例) 私、ロン毛の男性はあまり好きじゃなくて。。。
Ví dụ: Tôi không thích con trai tóc dài.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: