Tìm kiếm trên Google

 

ググる  (GUGURU)  [Động từ]

Đây là từ ngữ dùng trong việc sử dụng Google để tra cứu thông tin.

例:わからないことがあったら、自分でググりなよ!

Ví dụ: Nếu có điều gì không biết thì bạn hãy tự mình tra Google đi !

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: