Kentucky (KFC)

ケンタ (KENTA) [Danh từ]
Đây là từ ngữ dùng để nói về KFC, Kentucky.
Những người ở khu vực Kansai thường hay sử dụng từ này.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: