Trường Đại học ở Nhật Bản giúp đỡ 2,500 sinh viên trong đại dịch Covid-19

Một trường Đại học ở Nhật Bản đã bắt đầu phân phát thực phẩm cho sinh viên có nhu cầu, vì rất nhiều sinh viên lâm vào tình trạng mất việc làm thêm do đại dịch COVID-19.

 

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/

Đại học Tsukuba nhận thấy rằng nhiều sinh viên đang gặp khó khăn về kinh tế, và rất mong muốn nhận được hỗ trợ.

Vào tháng 12 vừa qua một cuộc khảo sát do trường thực hiện cho thấy, khoảng 70% sinh viên ở một số khoa trả lời rằng thu nhập của họ bị giảm. Trường đã kêu gọi các công ty và nông dân trong khu vực quên góp thực phẩm cho những sinh viên đang cần được hỗ trợ.

Trường nhận được hơn 20 tấn lương thực, trong đó có 7 tấn gạo, rau và mì gói. Thực phẩm đã được trao cho hơn 2,500 sinh viên.

Một du học sinh ở nước ngoài cho biết cảm nhận của mình, anh rất biết ơn sự giúp đỡ này, vì anh không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình ở quê nhà, và anh cũng mất việc làm thêm vì dịch Covid-19.

Trường Đại học cho biết còn nhiều sinh viên cần hỗ trợ hơn và hy vọng sẽ kêu gọi được nhiều sự đóng góp hơn nữa.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: