Giới trẻ Nhật gửi đơn yêu cầu ngừng các hoạt động CLB bắt buộc

Vào ngày 9 tháng 3, tại Hội nghị thanh niên Nhật Bản hoạt động nhằm phản ánh tiếng nói của giới trẻ với các chính sách của Chính phủ, nêu ý kiến rằng có nhiều học sinh bị ép tham gia các hoạt động câu lạc bộ ở cấp THCS và THPT. Trong trường hợp này, nhóm đã đệ trình yêu cầu lên Cơ quan Thể thao Nhật Bản để có nhìn nhận thấu đáo về tình hình và tiến hành một khảo sát tìm hiểu thực tế.

Trong đơn yêu cầu chỉ ra rằng Cơ quan Thể thao Nhật Bản đã chỉ dẫn cụ thể việc tham gia hoạt động câu lạc bộ “được thực hiện trên sự tham gia tự nguyện của học sinh” thế nhưng trên thực tế ở nhiều trường học, tất cả các học sinh đều được chỉ thị phải tham gia CLB. Để làm rõ tình hình, nhóm yêu cầu khảo sát các học sinh.

Cũng cần phải thông báo với toàn bộ giáo viên không nên ép buộc học sinh.

Sacchan
Xem thêm: