Việc đóng cửa trường học do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến thị lực của trẻ em ở Nhật Bản

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc đóng cửa các trường học do đại dịch Covid-19 có thể tác động xấu đến trẻ em. Một trong những tác động tiêu cực là giảm thị lực do thời gian nhìn vào điện thoại thông minh hoặc màn hình máy tính nhiều hơn.

Nghiên cứu của một nhóm các nhà nghiên cứu do Shingo Noi, Giáo sư sinh lý giáo dục tại Đại học Khoa học Thể thao Nippon dẫn dắt, cho thấy nhiều trẻ em có mức thị lực khác nhau ở mỗi mắt.

Ngoài ra, những trẻ vốn có thị lực yếu, thậm chí còn có thị lực kém hơn, trong một nghiên cứu sau đó.

Giáo sư Shingo Noi cho biết: ”Việc nhìn vào màn hình như điện thoại khiến một mắt chịu nhiều gánh nặng hơn”.

Giáo sư Noi đứng đầu Mạng lưới Quốc gia về Sức khoẻ Thể chất và Tinh thần ở Trẻ em Nhật Bản, một tổ chức phi chính phủ.

Vào năm 2020, tổ chức phi chính phủ này đã thực hiện một nghiên cứu riêng biệt cho thấy, học sinh tiểu học và trung học cơ sở dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại thông minh và máy tính ở nhà, từ cuối năm học 2019 đến đầu năm học 2020, khi các trường học trên khắp Nhật Bản đóng cửa do đại dịch.

Trong nghiên cứu mới nhất, nhóm nghiên cứu đã có được sự hợp tác của 11 trường tiểu học và trung học cơ sở ở Tokyo và 3 tỉnh Saitama, Kanagawa, Shizuoka. Kết quả được đưa ra sau cuộc khám sức khoẻ năm 2019 và 2020 cho 5,893 trẻ.

Một phát hiện là tỷ lệ trẻ em có các chỉ số thị lực khác nhau ở 2 mắt đã tăng ở các bé trai từ 15% vào năm 2019 lên 21% vào năm sau. Tương tự, tỷ lệ này ở trẻ em gái tăng từ 18% lên 23%.

Sự gia tăng đặc biệt đáng kể  ở các bé trai trong lớp 1, khi tỷ lệ này tăng từ 6% lên 15%.

Một phân tích cũng được thực hiện trên 2,284 trẻ em có dữ liệu về thị lực trong 2 năm.

Những người có thị lực yếu hơn trong năm đầu tiên có nhiều khả năng có thị lực kém hơn vào năm sau, so với những người không có vấn đề về thị lực.

yuk
Xem thêm: