Nhóm hành động vì quyền lợi của các Freelancer tại Nhật Bản

Để cải thiện việc đối xử với Freelancer – nghề tự do, những người làm việc trong lĩnh vực này đã thành lập một nhóm và bắt đầu kêu gọi xây dựng luật mới bảo vệ quyền lợi cho nhóm người này.

Nhóm được thành lập bởi khoảng 20 người, làm nhiều công việc khác nhau nhưng đều dưới hình thức tự do như nhân viên giao hàng, giáo viên âm nhạc, instructor,…Các thành viên đã gặp nhau tại Tokyo vào ngày 26 tháng này.

Freelance là cách làm việc cho phép bạn tự do giao kết hợp đồng mà không cần phải thuộc về công ty hay tổ chức nào. Theo khảo sát của Ban thư ký nội các ước tính có khoảng 4,62 triệu người làm tự do trong năm kia.

Mặt khác, tuỳ vào công ty, có nhiều người dù ký hợp đồng Freelance, nhưng nhận hướng dẫn công việc cụ thể từ công ty, và có phong cách làm việc như các nhân viên bình thường. Trong trường hợp đó, hợp đồng là lao động tự do nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật lao động, không áp dụng mức lương tối thiểu và bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bị mất việc làm.

Vì lý do này, tổ chức muốn kêu gọi sự cần thiết nên có đạo luật mới, đồng thời đưa ra các đề xuất chính sách cho Chính phủ để cải thiện việc đối xử với những người làm nghề tự do.

Ritsuko Haga, đồng đại diện của hiệp hội những người làm nghề tự do, một nhóm do những người làm nghề dạy Yoga tự do thành lập cho biết, “Ngay cả khi những người làm nghề tự do lên tiếng, vấn đề không được đưa ra ánh sáng và với tư cách cá nhân, họ đành bỏ cuộc. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi muốn thành lập một cộng đồng và hành động cùng với nhau”.

Sacchan
Xem thêm: