Bắt buộc phải dùng vi mạch cho chó, mèo ở Nhật Bản kể từ tháng 6

Những cơ sở bán thú cưng ở Nhật Bản được yêu cầu cấy vi mạch điện tử vào con vật do sửa đổi luật quản lý và phúc lợi động vật có hiệu lực từ ngày 1/6.

Mục đích của luật sửa đổi là để ngăn tình trạng chủ bỏ rơi thú nuôi, đồng thời giúp xác định chủ của những con thú bị bỏ rơi khi thảm hoạ xảy ra.

Con chip hình trụ dài khoảng 10mm, đường kính 2mm. Chip thường được cấy ở gần cổ của con vật bằng cách sử dụng ống tiêm. Con chíp chứa ID 15 chữ số có thể được scan bằng thiết bị đặc biệt, và được kiểm tra dựa trên cơ sở dữ liệu của Bộ Môi trường nhằm xác định thông tin của chủ nuôi.

Bác sĩ thú y hoặc y tá chịu trách nhiệm cấy vi mạch, chi phí là từ 3000 Yên đến 10,000 Yên.
Luật sửa đổi bắt buộc những người phối giống, các cơ sở bán thú cưng,… phải cấy chip vào những con thú được bán, cũng như con giống, để cải thiện môi trường chăn nuôi.

Các biện pháp xử phạt vi phạm bao gồm các xử phạt hành chính. Luật cũng yêu cầu đăng ký dữ liệu chủ sở hữu, bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại cùng với dữ liệu về vật nuôi bao gồm giống, ngày sinh,.. trên cơ sở dữ liệu của Chính phủ. Khi mua thú cưng tại cửa hàng vật nuôi, họ phải đăng ký thông tin với tư cách chủ sở hữu trong vòng 30 ngày.

Phí đăng ký Online là 300 Yên.
Tuy nhiên sẽ không có hình phạt đối với cá nhân mua thú cưng nhưng không đăng ký,
Một số người quan ngại rủi ro sức khoẻ của con thú khi phải cấy chip vào người bởi lẽ chip phải được cấy vào người con vật khi chúng khoảng 8 tuần tuổi.

Thêm nữa nhiều người cho rằng hệ thống này không thực tế nếu mọi người không đăng ký thông tin của họ với tư cách chủ nuôi khi mua thú cưng.

Luật về phúc lợi động vật đã được sửa đổi vào năm 2019, nhưng việc thực thi đã bị hoãn lại.

Sacchan
Xem thêm: