Người đi xe đạp ở Nhật cần phải đội mũ bảo hiểm từ năm sau

Tất cả người đi xe đạp ở Nhật cần phải đội mũ bảo hiểm từ tháng 4 năm sau.

Luật Giao thông đường bộ cải cách quy định “nghĩa vụ nỗ lực” (協力義務) về việc đội mũ bảo hiểm đối với tất cả người đi xe đạp, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm sau (Trước đó chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới 13 tuổi).

Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trong vòng 5 năm trở lại, khoảng 60% trong số 2.145 người chết vì tai nạn xe đạp do chấn thương đầu nghiêm trọng. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của những người không đội mũ bảo hiểm cao hơn khoảng 2,2 lần so với những người đội mũ bảo hiểm.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đang kêu gọi sử dụng mũ bảo hiểm, để giảm thiểu tối đa các trường hợp chấn thương vùng đầu.

Tuy “nghĩa vụ nỗ lực” không ràng buộc về mặt pháp lý và không áp đặt hình phạt nào ngay cả khi bạn vi phạm,  bạn vẫn có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại bởi bên thứ ba, bên chịu thiệt hại do hành vi vi phạm “nghĩa vụ nỗ lực” của bạn.

Đức Lâm
Xem thêm: