Lịch bắn pháo hoa Hè 2016, vùng Kansai

1. Lễ hội bắn pháo hoa nghệ thuật tại thành phố Tondabaya phủ Osaka

ph

Ngày bắn: 2016. 08. 01 giờ 20:00~ 20:40

Năm ngoái 2015 có khoảng  70 ngàn người tham gia.

Không chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0727e00387/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

2. Lễ hội bắn pháo hoa mùa hè bội thu tại quận Minami, thành phố Sakai Osaka

ph1

Ngày bắn:  2016. 08. 13 và 2016. 08. 15 giờ 19:45

Số lượng bắn: khoảng 2000 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 10 ngàn người tham gia.

Có chỗ đậu xe hơi: phí 1800 yên.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0727e01117/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

3. Lễ hội bắn pháo hoa thành phố Ibaraki phủ Osaka lần 61

ph2

Ngày bắn:  2016. 08. 08  giờ 19:15 ~20:30

Số lượng bắn: khoảng 3000 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 20 ngàn người tham gia.

Không bãi đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0727e00782/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

4. Lễ hội bắn pháo hoa quận Yodogawa phủ Osaka lần thứ 28

ph3

Ngày bắn:  2016. 08. 06  giờ 19:40 ~20:40

Năm ngoái 2015 có khoảng 410 ngàn người tham gia.

Không bãi đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0727e00982/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

5. Lễ hội bắn pháo hoa thành phố Ayabe thuộc Kyoto

ph4

Ngày bắn:  2016. 07. 23  giờ 20:00~ 20:45

Số lượng bắn khoảng 4000 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 32 ngàn người tham gia.

Có bãi đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0726e00770/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

6. Lễ hội pháo hoa Hồ Biwako tỉnh Shiga

ph5

Ngày bắn:  2016. 08. 08  giờ 19:30 ~ 20:30

Năm ngoái 2015 có khoảng 350 ngàn người tham gia.

Không chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0725e00765/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn đến ngày 12/ 08/ 2016

7. Lễ hội bắn pháo hoa thành phố Itami tỉnh Hyogo

ph6

Ngày bắn:  2016. 08. 27  giờ 20:00~ 21:00

Số lượng bắn khoảng 3500 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng  32 ngàn người tham gia.

Không có chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0728e00791/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì dời sang ngày 28/ 08/ 2016

8. Lễ hội bắn pháo hoa Kakogawa lần thứ 45 tỉnh Hyogo

ph7

Ngày bắn:  2016. 08. 07 giờ 19:30~ 20:45

Số lượng bắn: khoảng 5000 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 85 ngàn người tham gia.

Không chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0728e00791/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành.

9. Lễ hội bắn pháo hoa mùa hè thành phố Awaji tỉnh Hyogo

ph8

Ngày bắn:  2016. 07. 24 giờ 20:00~ 20:30

Số lượng bắn: khoảng 5500 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 49 ngàn người tham gia.

Không chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0728e01007/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành, mưa nhỏ thì vẫn tiến hành.

10. Lễ hội bắn pháo hoa cảng Kobe tỉnh Hyogo lần thứ 46

ph9

Ngày bắn:  2016. 08. 06 giờ 19:30~ 20:30

Số lượng bắn: khoảng 10000 quả.

Năm ngoái 2015 có khoảng 270 ngàn người tham gia.

Không chỗ đậu xe hơi.

Địa điểm bắn: http://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0728e00764/map.html

Trường hợp thời tiết xấu thì hoãn tiến hành, mưa nhỏ thì vẫn tiến hành.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: