Sốc một sinh viên đại học Nhật “bắn” liên thanh 7 thứ tiếng

Tại Việt Nam, những ngày qua trên mạng xã hội sốt xình xịch một bạn nữ sinh lớp 12 bắn liên thanh 7 thứ tiếng. Các ngôn ngữ khác mình không biết chứ khi nghe qua phần bạn ấy nói tiếng Nhật, mình thấy bạn ấy chỉ nhái được ngữ điệu chứ nói không đúng được một từ vựng nào. Tuy nhiên, vẫn khâm phục về tài năng này của bạn ấy.

Các bạn biết không? Nhật cũng có một người như thế nhé.

Một ngôn ngữ học đã khó, đằng này lưu loát cả 7 ngôn ngữ.

Thật ngưỡng mộ phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: