Chiêm ngưỡng nghệ thuật thư pháp tuyệt đẹp từ nghệ nhân Nhật Bản

Đã mắt trước nghệ thuật thư pháp đỉnh cao…trên lưng người!

—————-
Calligrapher: Matsuo Yuriko
Samurai: Munakata Tatsuki

Japo
Xem thêm: