Samuarai màu

Đây là những bức hình các võ sĩ Samurai được chụp từ những năm 1863 đến năm 1900.

sanu

s2

s3

s4

f2f2dd8e

s5

s6

s7

f2f2dd8e

dbc1044c

d59e4bea

cffb2ba8

c7871972

c2f8102a

s8

s9

s10

Thời đó chưa có kỹ thuật chụp hình màu, nên sau này người ta đã lấy màu tô điểm lên những bức hình.

Ngày nay Samurai đã không còn tồn tại nữa vậy nên những bức ảnh này thật sự quý báu đối với các thế hệ sau này.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: